Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol 47, 1A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thủy Lê, Trần Đức Hùng, Ngô Thị Tố Trinh, Võ Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Giang An

Tóm tắt


Nghiên cứu 109 bệnh nhân điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho thấy, đột biến gen EGFR chiếm tỷ lệ 40,37%, các đột biến này đều được xác định bằng kỹ thuật Scorpion ARMS. Trong đó, tuổi trung bình mắc bệnh là 63,8 ± 10,6 và 96,33% bệnh nhân là ung thư biểu mô tuyến (UTBMT). Tỷ lệ bệnh nhân nam UTPKTBN chiếm 55,96%, trong đó có 27,87% bệnh nhân mang đột biến gen EGFR. Tỷ lệ bệnh nhân nữ chiếm 44,04%, trong đó, có 56,25% bệnh nhân mang đột biến gen. Những trường hợp bệnh nhân mang đột biến gen EGFR có 54,55% đột biến xóa đoạn LREA and L747-P753 delinsS ở exon 19; 29,55% đột biến L858R ở exon 21; đột biến kép trên exon 19 và 20, 18 và 20, 18 và 21 chiếm 9,09%; bệnh nhân mang gen đột biến kháng thuốc điều trị đích chiếm 15,91%.


Toàn văn: PDF