Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Bàn về khái niệm đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự Tóm tắt   PDF
Vũ Xuân Thao
 
S. 33 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 2 (33)/2019 Bảo đảm quyền được sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Tráng
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 06 (34)/2019 Căn cứ và thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Thực
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Căn cứ xác định quốc tịch theo quy định của thế giới và Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Minh
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Cơ sở lý thuyết của bảo lãnh và liên hệ với quy định về bảo lãnh trong Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Ngân
 
S. 30 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 (30)/2019 Dữ liệu điện tử và chứng cứ điện tử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Hạnh
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự Tóm tắt   PDF
Mai Đắc Biên, Phan Thị Thu Lê
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Hình phạt và biện pháp thi hành hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Mai
 
S. 31 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 04 (31)/2019 Hợp đồng có giá trị lớn theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật của Vương quốc Anh và một số gợi ý cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Trang
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Hợp đồng vô hiệu do lợi thế không công bằng hoặc lợi ích thái quá theo Bộ nguyên tắc chung về luật hợp đồng châu Âu Tóm tắt   PDF
Lê Thị Giang
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Hoàn thiện các quy phạm về chế định án tích trong Bộ luật hình sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Long
 
S. 31 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 04 (31)/2019 Hoàn thiện pháp luật về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hằng
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 06 (34)/2019 Hoàn thiện pháp luật về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân Tóm tắt   PDF
Ngô Hùng Thái
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 vẻ bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thanh Mai
 
S. 33 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 2 (33)/2019 Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm trong thi hành án dân sự Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung
 
S. 30 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 (30)/2019 Hoạt động của Kiểm sát viên trong quá trình sử dụng dấu vết trong điều tra các vụ án lạm dụng tình dục trẻ em Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hưởng
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Hoạt động trực tiếp hỏi cung bị can và tham gia hỏi cung bị can của Kiểm sát viên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Lương Hải Yến
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 06 (34)/2019 Kỹ năng trình bày ý kiến của Điều tra viên trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hưởng
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Khái niệm tội phạm theo luật hình sự Việt Nam hiện hành và định hướng tiếp tục hoàn thiện trong tương lai (Kỳ 1) Tóm tắt   PDF
Lê Cảm
 
S. 31 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 04 (31)/2019 Khái niệm tội phạm theo luật hình sự Việt Nam hiện hành và định hướng tiếp tục hoàn thiện trong tương lai (Kỳ 2 và hết) Tóm tắt   PDF
Lê Cảm
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Khái niệm, tiêu chuẩn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân - Từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng Tóm tắt   PDF
Dương Đình Công
 
S. 30 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 (30)/2019 Lấy lời khai nạn nhân, xây dựng giả thuyết và lập kế hoạch điều tra ban đầu vụ án xâm hại tình dục trẻ em Tóm tắt   PDF
Trần Phương Đạt
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 06 (34)/2019 Lịch sử tư tưởng về công lý và quan điểm về công lý của nhà triết học John Rawl Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Bích Ngọc
 
S. 33 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 2 (33)/2019 Luận bàn một số vấn đề về hợp đồng hợp tác trong Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Lê Đăng Khoa
 
S. 32 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 05 (32)/2019 Luật hóa những lý thuyết cơ bản về quyền của cổ đông phổ thông trong pháp luật Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trương Vĩnh Xuân
 
1 - 25 trong số 74 mục 1 2 3 > >>