S. 39 (2018)

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ĐỒNG VÀ COBAN TRÊN BENTONITE BIẾN TÍNH BẰNG ACID HUMIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lương, Lê Thị Đào 3-13
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHÌ ĐẾN SINH TRƯỞNG, TÍCH LŨY VÀ LOẠI BỎ CHÌ CỦA CÂY PHÁT TÀI Tóm tắt PDF
Hồ Bích Liên, Huỳnh Văn Biết, Bùi Cách Tuyến 14-21
XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC HIỆN HỮU THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thanh Tuyền 22-33
DỰ BÁO LƯỢNG KHÍ THẢI CO2, MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM BẰNG CÁC MÔ HÌNH XÁM Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Thành 34-39
MÔ HÌNH PHÂN TẦNG TRONG ĐIỀU KHIỂN NỐI LƯỚI CHO NGUỒN PIN NHIÊN LIỆU Tóm tắt PDF
Lê Kim Anh 40-48
PHẦN MỀM MAGIC LED BOARD Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn 49-55
LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG HIỆU ỨNG CON QUAY HỒI CHUYỂN TRONG KỸ THUẬT Tóm tắt PDF
Ngô Bảo 56-65
TÍNH CHAOS CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH FITZHUGH-NAGUMO Tóm tắt PDF
Phan Văn Long Em 66-73
LẬP TRƯỜNG THAY ĐỔI CỦA MỸ VỀ “VẤN ĐỀ CAMPUCHIA” GIAI ĐOẠN 1985 – 1991 Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Dung, Trần Đình Tư 74-81
NHẬN DIỆN CHÍNH QUYỀN TỰ TRỊ ĐỊA PHƯƠNG CỦA XÃ HỘI PHƯƠNG ĐÔNG - TIẾP CẬN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN TỪ TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Việt 82-90
KHÉO LÉO SỬ DỤNG CON NGƯỜI – NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM VÀ SỰ KẾ THỪA CỦA HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Trâm 91-101
VỀ NHỮNG CHUYẾN CÔNG VỤ Ở HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA THỜI MINH MỆNH (1833-1838) Tóm tắt PDF
Hà Minh Hồng, Ngụy Ngọc Thủy 102-112
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG AN GIANG VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ BIÊN GIỚI THỜI KÌ 1975-1979 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Huệ 113-119
ĐÔ THỊ CẢNG CÁ Ở NAM BỘ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Duy 120-129
ỨNG DỤNG THANG NHU CẦU CỦA MASLOW TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT Tóm tắt PDF
Hồ Yên Thục 130-135
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Huỳnh Đức Lộng, Phạm Nữ Minh Vương 136-144
THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở BÌNH DƯƠNG THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thụy Hà Vy, Mai Thùy Trang, Nguyễn Ngọc Trâm 145-153


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433