S. 11 (2013)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Cơ hội và thách thức của liên minh Châu Âu trong phát triển tới 2020 Tóm tắt PDF
NGUYỄN AN HÀ 3
Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) Việt Nam - EU trợ lực cho quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 14
Nhìn lại những cuộc biểu tình ở Châu Âu trong năm 2013 Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN LỊCH, NGUYỄN THỊ XUÂN THU 19

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Kinh tế EU phục hồi mong manh trong bối cảnh bất ổn chính trị, Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ THANH BÌNH, VŨ TRƯỜNG SƠN 29
Quan hệ thương mại Đức - Trung Quốc trong những năm gần đây Tóm tắt PDF
TRỊNH THỊ HIỀN 39
An ninh năng lượng và chiến lược năng lượng của Liên bang Nga đến năm 2030 Tóm tắt PDF
NGUYỄN THANH HƯƠNG 48

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Quan hệ Việt - Pháp: Từ lịch sử đến đối tác chiến lược Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN LAN 58

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Cách mạng tháng mười Nga với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN Tóm tắt PDF
NGUYỄN HUY HIỆU 67
Quản lý, giám sát của nhà nước đối với ngành giao thông công cộng ở CHLB Đức và gợi mở chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
CHỬ THỊ NHUẦN 73


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581