S. 7 (2013)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Quan hệ đối tác chiến lược trong quan hệ quốc tế hiện nay: Lý thuyết, thực tiễn thế giới và Việt Nam Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 3
Hợp tác giữa ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên hợp quốc về vấn đề nhân đạo quốc tế Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ THU HUYỀN 15
Đối phó với những tác động xã hội của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp - thực tiễn EU Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 21

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) với cuộc khủng hoảng nợ công Tóm tắt
NGUYỄN HỮU THAO 30
Những vấn đề thách thức trong triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở châu Âu Tóm tắt PDF
ĐẶNG MINH ĐỨC 41
Đặc điểm phát triển kinh tế của Liên bang Nga năm 2012 và kịch bản ngắn hạn Tóm tắt PDF
ĐẶNG PHƯƠNG HOA 48

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Chính sách giáo dục của Tây Ban Nha ở Philippin (1571-1898) Tóm tắt PDF
ĐẶNG VĂN CHƯƠNG, LÊ THỊ LIÊN 57
Phong trào chống buôn bán nô lệ da đen và xóa bỏ chế độ nô lệ ở Anh (cuối thế kỷ XVIII - cuối thế kỷ XIX) Tóm tắt PDF
NGUYỄN THU HÀ 64
F.Bacon với con đường phát triển khoa học Tóm tắt PDF
PHẠM THANH TÙNG 71

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Nhìn lại 40 năm quan hệ Việt - Pháp (1973-2013): thực trạng và triển vọng Tóm tắt PDF
VÕ MINH HÙNG 79


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581