S. 12 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Đan Mạch sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008-2011) Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Tình hình kinh tế EU năm 2012 dự báo năm 2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn An Hà 13
Bàn về đường biên giới phía Đông của EU từ góc nhìn văn hóa chính trị Tóm tắt PDF
Bùi Hải Đăng 20

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Kinh nghiệm quản lý thị trường bất động sản ở một số quốc gia và bài học đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Văn Huyền 26
Chủ nghĩa kiến tạo trong quan hệ quốc tế: Nguồn gốc, trường phái và luận điểm cơ bản Tóm tắt PDF
Phạm Văn Min 38
Khủng hoảng nợ công ở Italia Tóm tắt PDF
Hoa Hữu Cường 52

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Quan hệ Nga - Nato: Đối tác hay đối đầu? Tóm tắt PDF
Lê Duy Thắng 63
Vài nét về chính sách bảo tồn di sản ở Vương quốc Anh Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Hà 71

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Đầu tư cho giáo dục, thành quả giáo dục và mối quan hệ thị trường lao động- nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Thụy Điển Tóm tắt PDF
Trần Phương Hoa 77


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581