S. 7 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Châu Âu bầu cử Hy Lạp và những giải pháp khắc phục khủng hoảng nợ công Châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh G.20 tháng 6/2012 Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Quá trình hình thành tổ bộ máy quyền các thuộc đại của Anh tại Australia Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Định 10

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Một số vấn đề về "rào cản" đối với ngành da giầy xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU hiện nay. Tóm tắt PDF
Đinh Công Hoàng 19
Phát triển dịch vụ hậu cần (Logistics) Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Bình, Nhan Cảm Trí 29
Những điểm mới về lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác trong điều kiện của thế giới hiện đại và vận dụng ở Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Quang 39

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Mưu đồ phương Đông của Anh trong thế kỷ 16 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 44
Sự tham gia của Tây Ban Nha trong cách mạng Mỹ (1774-1783) Tóm tắt PDF
Trịnh Nam Giang 54
Tìm hiểu nguyên nhân những thắng lợi của đế quốc Nguyên Mông trong cuộc chiến tranh xâm lược thế giới (thế kỷ XIII) Tóm tắt PDF
Bùi Thị Vân Anh 62

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Những khó khăn thách thức đối với sự phát triển ổn định bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trịnh Thế Cường 73


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581