S. 9 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Đánh giá bước đầu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến hệ thống an sinh xã hội ở các nước Bắc Âu. Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2012. Tóm tắt PDF
Nguyễn An Hà 13
Toàn cầu hóa và khủng hoảng kinh tế: những bài học đối với các nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu. Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hậu 22

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Chính sách năng lượng hạt nhân của Pháp trước và sau thảm họa hạt nhân Fukushima Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Hiệp 31
Quan hệ thương mại Đức – Nga trong những năm gần đây. Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Hiền 43

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Chủ nghĩa hậu hiện đại ở châu Âu và một vài phê phán đối với lý thuyết quan hệ quốc tế. Tóm tắt PDF
Nghiêm Tuấn Hùng 52
Tác động của chiến lược Nga – Trung – Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam. Triển vọng (phần I) Tóm tắt PDF
Nguyễn Cảnh Toàn 63

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga trong bối cảnh tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thuấn 69
Nâng quan hệ Việt – Nga lên tầm đối tác chiến lược toàn diện Tóm tắt PDF
Lê Thanh Vạn, Lê Quỳnh Nga 78


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581