S. 8 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Sự mở rộng Liên minh Châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị Tóm tắt PDF
Lương Văn Kế, Nguyễn Thị Thủy Nguyên 3
Quá trình chuyển hóa chính sách và hoạt động của Liên hợp quốc trong lĩnh vực phát triển kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai đến nay. Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Lưu 16
Chính sách đối ngoại của Nga tại Trung Đông dưới chính quyền Putin - Mevedev Tóm tắt PDF
Lê Duy Thắng, Trần Minh Hùng 35

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Biện pháp tự vệ thương mại – từ góc độ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu. Tóm tắt PDF
Nguyễn Quý Trọng 41
Một số vấn đề về pháp luật hải quan và dịch vụ Logistics của Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nhan Cảm Trí 49

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Sự thay đổi tương quan lực lượng hải quân giữa Anh và Hà Lan nửa sau thế kỷ XVII. Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Dũng 58

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Quan hệ CHND Trung Hoa – LB Nga trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO). Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Chương, Trần Thị Hạnh Lợi 71
Góp phần tìm hiểu thêm về sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước châu Âu đối với Việt Nam năm 1966 qua báo Nghệ An. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hoa 77
Hai mươi năm quan hệ Pháp - Việt Nam (1975 - 1995) (tiếp theo) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh 87


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581