S. 1 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Một số bài học rút ra từ mô hình phát triển Bắc Âu. Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Hệ thống chính trị và vai trò của chính phủ trong điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội của CHLB Đức sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Hiền 10

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Xây dựng Nghị viện khu vực ASEAN: kinh nghiệm từ Nghị viện châu Âu Tóm tắt PDF
Đặng Minh Đức 17
Tìm hiểu pháp luật công ty của Cộng hòa Liên bang Đức. Tóm tắt PDF
Trần Quỳnh Anh 29
Vài nét về hệ thống tòa án Liên bang Nga. Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Trọng Hải 38

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Nga – Nato: chấm dứt những hậu quả của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cùng nhau đương đầu với những thách thức mới. Tóm tắt PDF
Lê Duy Thắng 43
Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ, củng cố độc lập dân tộc của các nước đang phát triển hiện nay. Tóm tắt PDF
Uông Minh Long 51
Những vấn đề xã hội nổi bật của Liên minh Châu Âu năm 2011 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Oanh 57

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Quan hệ hợp tác Việt Nam và Liên minh Châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch (CDM). Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Thuận 68


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581