Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP SỚM TĂNG CƯỜNG VỀ HÀNH VI VÀ TIỀM NĂNG CỦA SPECTRA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP Ở TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Tóm tắt
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 “BỨC TRANH THẾ GIỚI” VÀ “CÁCH NHÌN THẾ GIỚI” GIỮA NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI ANH ĐỐI CHIẾU QUA THÀNH NGỮ Tóm tắt
Nguyễn Đông Phương Tiên
 
S. 02 (2018) ¬KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Huy Dũng
 
S. 02 (2018) ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Tóm tắt
Lê Phước Thành
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 BA HƯỚNG TIẾP CẬN TRONG ĐỊNH NGHĨA NĂNG LỰC Tóm tắt
Nguyễn Thị Hảo
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Đỗ Quang Trung
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Đinh Thị Kim Loan
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 BỒI ĐẮP TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC QUA MÔN SỬ Tóm tắt
Trần Thị Thơm
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở TỈNH PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI Tóm tắt
Lê Thị Kim Huệ
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Tóm tắt
Lê Bá Lộc
 
S. 02 (2018) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY Tóm tắt
Vũ Lan Hương
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÁC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH TRONG NỀN GIÁO DỤC 4.0 Tóm tắt
Nguyễn Thành Nam
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Lưu Hoàng Tùng
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Phương An
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 CẤU TRÚC NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt
Hoàng Đình Thái
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA SINGAPORE VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Tuấn Anh
 
S. 02 (2018) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Chung
 
S. 02 (2018) CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG Ở THÁI LAN VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Bích Thủy, Lê Hồng Quảng
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Tóm tắt
Vũ Đình Bảy
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Lê Thị Mỹ Dung
 
S. 02 (2018) GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thảo Linh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI Tóm tắt
Phan Long
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Đức Ánh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI DẠY TIẾNG ANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Kiều Nga
 
1 - 25 trong số 103 mục 1 2 3 4 5 > >>