T. 23, S. 03 (2019)

Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019

Hướng tới Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(20/11/1982 – 20/11/2019): Tất cả vì học sinh thân yêu

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

GIÁO DỤC MỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Lộc 01
ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Tóm tắt
Trần Thị Hương 08
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Lê Thị Phượng Huỳnh 22
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Như Quỳnh 22
THỰC TRẠNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Phan Thị Thúy Quyên 29
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Ngô Thị Hàn Ni 37
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM Tóm tắt
Phạm Đình Văn 43
MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Thị Thanh Tâm, Hoàng Đình Thái 48
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC Tóm tắt
Nguyễn Đặng An Long 57
THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Tóm tắt
Lâm Thị Kim Liên 65
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hiếu 72

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

CAM KẾT TRONG GIÁO DỤC – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA SINGAPORE Tóm tắt
Nguyễn Thị Luyện 82
NHU CẦU THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC Tóm tắt
Đinh Thị Hồng Vân 89
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA Tóm tắt
Lê Thị Mỹ Bình 95
THỰC TRẠNG KẾT NỐI VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG THÔNG QUA CÁC HỌC PHẦN THỰC TẾ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Tóm tắt
Nguyễn Thành Nhân 102
DẠY HỌC NGOẠI NGỮ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN BIỆN Tóm tắt
Nguyễn Thanh Thủy 111
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Tóm tắt
Đinh Thị Hồng Vân 118
MÔ HÌNH VÀ CÁCH THỨC VẬN HÀNH CỦA HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG HỌC Ở PHILIPPINES Tóm tắt
Trần Thị Hảo 124
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TIẾP CẬN TỪ VAI TRÒ NHÀ GIÁO DỤC Tóm tắt
Mai Đức Thắng 129