T. 22, S. 02 (2019)

Tạp chí số 22, tháng 06-2019

Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Tóm tắt
Nguyễn Huy Vị 1
VỀ ĐỐI THOẠI TRONG DẠY HỌC VĂN Tóm tắt
Trần Thanh Bình 7
VẬN DỤNG HÌNH THỨC SÂN KHẤU TƯƠNG TÁC ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt
Hoàng Đắc Thanh 14
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt
Phạm Thúy Hằng 20
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VIỆC CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON Tóm tắt
Phạm Văn Danh 29
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Phạm Thị Tuyết Minh 36
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt
Phạm Đăng Khoa 45
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt
Lê Văn Dũng 50
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
nguyễn Thị Ngọc Đoan 55
quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục mầm non, tai nạn thương tích ở trẻ mầm non Tóm tắt
Ngô Hồng Điệp 62

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP Ở CÁC TRUỜNG TIỂU HỌC TRONG QUẬN 11- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Tạ Mỹ Linh 67
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Minh Tâm 77
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Hương 85
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG KHU VỰC PHÍA NAM Tóm tắt
Phạm Bích Thủy 91
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt
Hồ Sỹ Anh 100
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hải 108
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Đình Huấn 114
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Tóm tắt
Phùng Hồng Thanh 120
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Luận 126
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC RAJABHAT CỦA THÁI LAN – GỢI Ý CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Đức Quảng 134
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÙNG TÂY NAM BỘ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Hồ Thức Tài 140

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY” Tóm tắt
Hoàng Minh Phú 148