T. 21, S. 01 (2019)

Tạp chí số 21, tháng 03-2019

Quản trị trường học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ Y- DƯỢC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Tâm 01
KHẢO SÁT TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Tóm tắt PDF
Lâm Thị Kim Liên 11
QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Kim Ngân, Đồng Văn Toàn 20
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Bùi Thị Tường Vi 30
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Hồ Đức Hiệp 37
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Đặng An Long 42
THỰC TRẠNG NHẬN THỨC GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VVH, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Hạnh 52
QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Lệ Hằng 61
NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt PDF
CHEETHAO XIONG YER 70
BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Trung 77
CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Phương An 84

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ DỊCH VỤ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Liễu 92
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Tóm tắt PDF
Võ Văn Tuấn 100
NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ CÁCH THỨC ỨNG PHÓ CỦA CHA MẸ KHI NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ TỰ KỶ Tóm tắt PDF
Hoàng Minh Phú 106
KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Bùi Nghĩa 114
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Lê Đức Ánh 122
VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5E TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ÁNH SÁNG MÔN KHOA HỌC LỚP 4 Tóm tắt PDF
Ngô Thị Phương 129
THỰC HÀNH QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA UNESCO QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trang 136
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Tóm tắt PDF
Trần Đức Long 143