S. 3 (2018)

Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đa chiều đến giáo dục Việt Nam hiện nay

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN QUA MỘT SỐ CUỘC THI VỀ KHỞI NGHIỆP Tóm tắt
Lâm Thị Kim Liên 01
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÃ HỘI HÓA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG Tóm tắt
Lê Văn Hòa 07
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Võ Minh Tuấn Kiệt 12
SUY NGHĨ VỀ LAO ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON Tóm tắt
Lê Thị Hường 21
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN Tóm tắt
Bùi Thị Thanh 27
SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VIỆC ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI TRONG VIỆC DẠY TIẾNG NHẬT Ở TRUNG TÂM NHẬT NGỮ VÀ Ở ĐẠI HỌC Tóm tắt
Huỳnh Tấn Hội 33
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Lưu Hoàng Tùng 40
“BỨC TRANH THẾ GIỚI” VÀ “CÁCH NHÌN THẾ GIỚI” GIỮA NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI ANH ĐỐI CHIẾU QUA THÀNH NGỮ Tóm tắt
Nguyễn Đông Phương Tiên 49
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÁC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH TRONG NỀN GIÁO DỤC 4.0 Tóm tắt
Nguyễn Thành Nam 55
KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI DẠY TIẾNG ANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Kiều Nga 63
QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Linh Trang 67
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thúy 75

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY Tóm tắt
Vũ Lan Hương 87
BA HƯỚNG TIẾP CẬN TRONG ĐỊNH NGHĨA NĂNG LỰC Tóm tắt
Nguyễn Thị Hảo 94
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI Tóm tắt
Phan Long 104
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP SỚM TĂNG CƯỜNG VỀ HÀNH VI VÀ TIỀM NĂNG CỦA SPECTRA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP Ở TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Tóm tắt
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 113
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TẠI TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt
Lâm Đông Hồ 121
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Hằng 127
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Lê Thị Mỹ Dung 133

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 VỚI HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG, GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Võ Minh Tuấn Kiệt 142
BỒI ĐẮP TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC QUA MÔN SỬ Tóm tắt
Trần Thị Thơm 143
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐIỀN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019 Tóm tắt
Nguyễn Thị Tuyết Minh 144