S. 02 (2018)

Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

KHOA GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHẤT LƯỢNG CAO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN POHE, ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Huy Vị 01
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Tóm tắt
Lê Phước Thành 10
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Phạm Công Hiệp 22
KHUNG NĂNG LỰC NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt
Mai Hoàng Sang 30
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Chung 36
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÙNG ĐẶC THÙ KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Tóm tắt
Nguyễn Hồng Điệp, Đồng Văn Toàn 44
VAI TRÒ CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tóm tắt
Cao Thị Thúy Diễm 50
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG Tóm tắt
Đỗ Văn Trung 56
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 61
LẬP LUẬN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Thanh Nguyện, Nguyễn Tùng Bảo Thanh 68
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt
Huỳnh Thanh Thêm 72

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC Ở MALAYSIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Vũ Lan Hương, Lê Thị Ngọc Nhẫn 79
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG Ở THÁI LAN VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Bích Thủy, Lê Hồng Quảng 83
¬KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Huy Dũng 87
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN THÔNG QUA PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” CỦA HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt
Lâm Văn Tân 94
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thảo 105
XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG Tóm tắt
Nguyễn Hữu Lành 111
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ HỌC THỂ DỤC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Tóm tắt
Phan Thị Hoa 117
GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thảo Linh 123
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt
Đinh Thị Kim Loan, Trần Kiều Dung, Phan Hoàng Văn 129
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Lý Thị Xuân Hồng 135
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Lê Thị Kim Thúy 143