S. 01 (2018)

Tạp chí số 01(17)-T3/2018

Phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Trần Văn Đồng 01
TƯ TƯỞNG CANH TÂN VỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Tóm tắt
Đỗ Văn Thắng 10
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt
Phạm Tuấn Anh 19
PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM Tóm tắt
Trương Văn Tuấn 28
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Oanh 35
VẬN DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt
Hà Nguyễn Bảo Khuyên 42
NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ CHUYỂN SANG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Tóm tắt
Lê Văn Quốc 50
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ Y- DƯỢC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Tâm

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Tóm tắt
Biền Quốc Thắng 54
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH Tóm tắt
Trần Ngọc Thảo Nguyên 62
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Mỹ Linh 68
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC Tóm tắt
Phạm Bích Thủy 73
THIẾT KẾ TRÒ CHƠI THÍ NGHIỆM NHẰM GIÚP TRẺ 5 - 6 TUỔI KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN VÔ SINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Triều Tiên 78
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Đinh Thị Kim Loan 84
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH VỀ RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Vân 90
DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Tóm tắt
Vũ Đình Bảy 95

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ AN TOÀN TRƯỜNG HỌC Tóm tắt
Trần Thanh Nguyện 100
LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Minh Châu 101
TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG HÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINH Tóm tắt
Hà Thị Kim Sa 102