Chi tiết về Tác giả

An, Tăng Văn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    11. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH DỰ BÁO MƯA CHO KHU VỰC TỈNH NGHỆ AN TRONG MÙA LŨ
    Tóm tắt  PDF