Chi tiết về Tác giả

Cảnh Nhã, Nguyễn Viện Khoa học và công nghệ Mỏ - Luyện Kim

  • S. 10 (2012) - GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
    Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ tuyển và sử dụng hợp lý quặng crômit Cổ Định - Thanh Hóa
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018