S. 11 (2012)

Mục lục

THÔNG TIN - SỰ KIỆN

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp khoáng sản titan Tóm tắt PDF
Hoài Thu 10-11

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

Công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đầu khởi mạch Tóm tắt PDF
Hồng Lực 14-15
Hướng đi nào cho công nghệ nano của Việt Nam? Tóm tắt PDF
Thanh Tú 20-21
Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc và hóa dầu: Những thành tựu và thách thức Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hà 22-24
Xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ hàn và xử lý bề mặt đạt trình độ hàng đầu trên thế giới Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Châu 25-27

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

Đổi mới công nghệ khai thác, tuyển chế biến nhằm phát triển chế biến ngành than - khoáng sản Tóm tắt PDF
Trần Xuân Hòa, Nguyễn Anh Tuấn 28-30
Nghiên cứu giảm lỗi NEPS trên sợi, nâng cao chất lượng sợi xuất khẩu Tóm tắt PDF
Trần Nhật Chương, Mai Hoàng Ân, Trần Lê Hạ 31-32, 45
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đúc liên tục sản xuất các loại bạc ống dài khối lượng trung bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Đạt, Đỗ Văn Quảng 33-35
Viện Nghiên cứu Cơ khí với công tác tư vấn thiết kế và chế tạo giàn khoan tự nâng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Đăng Phong, Đinh Viết Hải 36-38
Nghiên cứu công nghệ thu hồi canxi lactat Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thuận 39-41
Phương pháp triển khai hệ thống quản lý năng lượng Tóm tắt PDF
Lê Anh Tuấn 42-45
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm kẹo cao su có chứa nicotin phục vụ người cai nghiện thuốc lá Tóm tắt PDF
Đào Anh Tuyên, Kiều Văn Tuyển 46-48


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018