Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nghệ Nano của VIGLACERA

Yến Tuyết

Tóm tắt


Ngay từ những năm cuối của thập kỷ trước, Tổng công ty Thủy Tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) đã đi đầu trong viêc sử dụng công nghệ nano để cho ra mắt dòng sản phẩm sứ vệ sinh cao cấp. Đó
là công nghệ Diamon-Fusion, công nghệ nano tiên tiến nhất hiện nay ứng dụng cho các sản phẩm Silicat.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018