Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

4 ưu điểm của đèn CFL 10.000h Rạng Đông

Việt Hòa

Tóm tắt


Lợi thế có hẳn một Trung tâm nghiên cứu khoa học đã giúp Rạng Đông đạt được mục tiêu đề ra. Kết hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tiến hành nghiên cứu sản xuất thành công đèn CFL 14W T3, 20W T3, 15W T4; 20W T4 có tuổi thọ 10.000h, sử dụng IC tích hợp các tính năng dao động dự nhiệt cho dây tóc bóng đèn trong quá trình khởi động, tính năng bảo vệ khi ống đèn gặp sự cố mà đèn compact 6.000h sử dụng mạch tự dao động khởi động tức thì không có các tính năng này.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018