Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 66 (2019) Đề xuất giải pháp cải tạo sông Tô Lịch Hà Nội nhằm đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả cao, môi trường trong sạch, hướng đến phát triển giao thông, du lịch bền vững Tóm tắt   PDF
ĐỖ VĂN HỨU
 
S. 44 (2014) Đề xuất giải pháp thu trữ nước mưa hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
ĐOÀN THU HÀ, NGUYỄN HOÀNG HỒ
 
S. 32 (2011) Đề xuất kết quả nghiên cứu quan hệ tương quan giữa lượng mưa hiệu quả và lượng mưa thực tế để xác định lượng mưa hiệu quả trong tính toán chế độ tưới lúa tỉnh Quảng Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐỨC CHÂU, NGÔ VĂN HƯƠNG
 
S. 23 (2008) Đề xuất khả năng ứng dụng khoa học công nghệ mới vào bảo vệ bờ cửa sông, ven biển khu vực Gành Hào - Bạc Liêu Tóm tắt   PDF
HOÀNG VĂN HUÂN, PHẠM CHÍ TRUNG
 
S. 60 (2018) Đề xuất mô hình dự báo ống vỡ trên mạng lưới cấp nước Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ MINH LÀNH, VŨ THỊ VÂN ANH, PHẠM HÀ HẢI
 
S. 37 (2012) Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Tóm tắt   PDF
PHẠM XUÂN TRUNG
 
S. 17 (2007) Đề xuất một số giải pháp tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư khi thi công công trình thuỷ lợi – thuỷ điện Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRỌNG HOAN, DƯƠNG VĂN BÁ
 
S. 35 (2011) Đề xuất một số tiêu chí và phương pháp đánh giá tính hợp lý của mặt cắt đê, kè biển Tóm tắt   PDF
ĐẶNG THỊ HẢI VÂN
 
S. 44 (2014) Đề xuất xây dựng quy trình quản lý công trình cấp nước tập trung tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Tóm tắt   PDF
HUỲNH PHÚ
 
S. 45 (2014) Định giá nước tưới của một hệ thống công trình thủy lợi Tóm tắt   PDF
ĐÀO VĂN KHIÊM, BÙI THỊ THU HÒA
 
S. 59 (2017) Định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên cơ sở bù đắp chi phí – ý kiến đóng góp khi thực thi luật thủy lợi Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRUNG DŨNG
 
S. 46 (2014) Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tóm tắt   PDF
LƯU QUANG XÔ
 
S. 12 (2006) Điều kiện hình thành và các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến động thái nước dưới đất ở Đồng bằng Nam Bộ Tóm tắt   PDF
ĐẶNG HỮU ƠN, NGUYỄN TIẾP TÂN, ĐỖ HÙNG SƠN
 
S. 66 (2019) Điều tiết lũ theo cơ chế vỡ của đập tràn sự cố hồ chứa nước Yên Lập - Quảng Ninh Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ HƯƠNG
 
S. 62 (2018) Ước tính tải lượng bùn cát của sông Tedori cấp cho biển Ishikawa, Nhật Bản Tóm tắt   PDF
ĐẶNG MINH HẢI
 
S. 66 (2019) Ước tính độ nhiễm mặn của đất từ dữ liệu ảnh viễn thám khu vực ven biển tỉnh Nghệ An Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN MẠNH, NGUYỄN NGỌC THẠCH, NGUYỄN NHƯ HÙNG, LẠI TUẤN ANH
 
S. 56 (2017) Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót Tóm tắt   PDF
HOÀNG QUỐC GIA, VŨ QUỐC VƯỢNG
 
1151 - 1167 trong số 1167 mục << < 42 43 44 45 46 47 


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941